DÁMY A PÁNOVÉ, PŘISTUPTE BLÍŽE, UVIDÍTE, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI!

CIRKUS PACIENTO
v psychiatrických léčebnách
resp. PACIRKUS


CIRKUS PACIENTO
v psychiatrických léčebnách
resp. PACIRKUS
je vícedenní socializační a aktivizační program pro pacienty psychiatrických léčeben (nemocnic), psychiatrických oddělení nemocnic, pobytových nebo komunitních služeb.

Čtyřčlenný tým terapeutů společně se zdravotním klaunem a s pacienty (a pokud možno i s personálem) přímo v nemocnici tři až čtyři dny v rozličných aktivitách zkoušejí, co umí, a vyvrcholením toho je závěrečné společné "cirkusové představení" pro celou léčebnu i pro veřejnost.
Případně někdy i v kratším čase spácháme na daném místě představení s těmi, kdo jsou právě nablízku.

Projekt společně pořádá Ledovec Zdravotní klaun, o.p.s.

Starší krátký film o našich cirkusech najdete tuhle, novější pak tuhle.
A TEĎ UŽ DÁMY A PÁNOVÉ, RAČTE VSTOUPIT!